‘כתיבה טובה’ נועדה להשפעה טובה על העולם

החזון שלי הוא להעלות את רמת הכתיבה בארץ, ולהעצים סופרים ברמה המקצועית, השיווקית והכלכלית.